Tomas Bata University in Zlín

docent

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

Department of Food Technology
E-mail: lapcikova@utb.cz TEL: +420 576 035 126 Office:
U2/0140

Vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na studium adsorpčních procesů probíhajících na látkách s vysokým obsahem organicky vázaného uhlíku, materiálové inženýrství, termickou analýzu, elektrochemii a jejich využití v oblasti přípravy a charakterizace kompozitních materiálů a potravinářských produktů.

Vede cvičení z předmětů fyzikálně-chemické vlastnosti potravin, aplikovaná a povrchová chemie.


Teaching

Consulting hours

Čtvrtek 12.00-14.00

Curriculum vitae

Education

1986-1992: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzikální chemie, magisterské studium, Mgr.

1994-1998: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Makromolekulární chemie, doktorské studium, Ph.D.

2007: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Materiálové vědy a inženýrství, habilitace, doc.

Internships and study stays

2002-2004: University of Aveiro, Aveiro, Portugalsko, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus.

2010-2012: University of Rennes, Rennes, Francie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus.

2001-dosud: University of Birmingham, School of Chemical Engineering, Birmingham, Velká Británie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus.

Process of employment

1997-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, docent

2013-dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie, docent

1997-1998: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, odborný asistent.

Faculties and departments

Close