Tomas Bata University in Zlín

Subjects

Environmental Chemistry and Technology

Předměty pro doktorský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Subjects for Ph.D. Study Programme Environmental Chemistry and Technology
Výběr předmětů probíhá dle čl. 37 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
CJV/TCPSA
CJV/TCPSB
CJV/TCPSC
CJV/TCPSD
Technical Communication and Presentation Skills (A-D)doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TUCH/TWZ4AAnorganická chemie
Inorganic Chemistry
doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
TUIOZP/TWC4SBiodegradabilita sloučenin
Biodegradability of Compounds
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TUIOZP/TWC4IBiochemie
Biochemistry
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
TUIOZP/TWZ4EEnvironmentální chemie
Environmental Chemistry
doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
TUTP/TWZ4FFyzikální chemie
Physical Chemistry
prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
TUCH/TWC4Organická chemie
Organic Chemistry
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
TUFMI/TWC4SInženýrská statika
Engineering Statistics
prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TUIP/TWC4MMakromolekulární chemie
Macromolecular Chemistry
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
TUIOZP/TWZ4TMikrobiální procesy a technologie
Microbial Processes and Technologies
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TUIOZP/TWZ4MMolekulární biologie
Molecular Biology
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
TUIOZP/TWZ4OTechnologie zpracování odpadů
Waste Processing Technology
doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
TUIOZP/TWZ4UÚpravárenské a čistírenské technologie
Technology in Water and Wastewater Treatment
doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Faculties and departments

Close