Tomas Bata University in Zlín

Subjects

Subjects for Study Course Tools and Processes

Předměty pro doktorský studijní program P3909 Procesní inženýrství
Subjects for Ph.D. Study Programme P3909 Process engineering
Studijní obor 3909V013 Nástroje a procesy
Study Course 3909V013 Tools and processes
Výběr předmětů probíhá dle čl. 36 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation 
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
Student choose at least 3 subjects:
UAA/DTAW
UAA/DTTP
Academic Writing (bez zk.) *)
Technical Presentation *)
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TCPM/TWC4RAplikovaná reologie
Applied Rheology
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
TCPM/TWC4FFyzika polymerů
Physics of Polymers
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
TUVI/TWN4NNástroje pro zpracování polymerů
Tools for polymeric part production
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
TUVI/TWM4KNauka o kovových materiálech
Theory of Metal Materials
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
TUVI/TWN4PPočítačové metody plánování měření technických veličin a jejich zpracování
Computer planning methods of measurement of technical parameters and processing
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TUVI/TWN4SStrojírenská technologie
Manufacturing Technology
prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
TUVI/TWC4VVýrobní stroje a zařízení
Production Machines and Devices
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
TUIP/TWN4TTechnologie zpracování polymerů
Polymer Processing Technology
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
Student choose at least 1 subjects:
AUART/TWN4RAutomatické řízení výrobních procesů
Automatic control of production processes
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
TUVI/TWN4DDimenzování a navrhování výrobků
Dimensioning and Design of Parts
doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.
TCPM/TWC4EElektrické a magnetické vlastnosti polymerních kompozitů
Electrical and magnetic properties of polymer composites
doc. Ing. Natalia Kazantseva, Ph.D.
TCPM/TWC4IInstrumentální metody v analýze a testování polymerů
Instrumental methods in analysis and testing of polymers
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUVI/TWM4NMechanika elastomerů
Mechanics of Elastomers
doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
TUVI/TWN4MModerní metody bezkontaktní metrologie
Modern methods of non-contact metrology
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TUVI/TWN4ENekonvenční metody obrábění
Unconventional Technology
doc. Ing. Libuše Sýkorová, CSc.
TCPM/TWC4BObalové materiály
Materials for Packaging
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUVI/TWN4OOvlivňování vlastností a struktury materiálů
Influence of properties and structure of materials
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
MUPI/DPMPRPokročilé metody plánování a řízení výroby
Advanced Methods of Planning and Production Management
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
TCPM/TWN4PPokročilé polymerní materiály a technologie
Advanced Polymer Materials and Technologies
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
AUART/TWN4PProcesní inženýrství
Process Engineering
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
TUVI/TWN4RPrůmyslové roboty a manipulátory
Industrial robots and manipulators
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
TUVI/TWN4TTeorie procesů
Process theory
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TCPM/TWN4VVlastnosti a zpracování polymerů
Properties and Processing of Polymers
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUVI/TWN4VVlastnosti kompozitních materiálů
The Properties of Composite Materials
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
TUVI/TWN4ZZpracovatelské procesy gumárenské
Rubber Processing Processes
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
*) Předměty UAA/DTTAW a UAA/PTTP dohromady tvoří 1 povinný předmět zapisovaný v Indiv. stud. plánu jako Jazyk anglický

Faculties and departments

Close