Tomas Bata University in Zlín

Supervisors

Food Technology

Study programme:
P2901 Food Chemistry and Technology
Course:
2901V013 Food Technology


doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Associate Professor TEL:+420 576 031 240 Mobile:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Office:U1/205

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobile:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Office:U2/0143


Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 240 E-mail: jancova@utb.cz Office:U1/205prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Office:U2/0140

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 126 E-mail: lapcikova@utb.cz Office:U2/0140


doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

associate professor TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Office:U2/0134

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

LUEB, FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, UTB VE ZLÍNĚ

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V.V.I. V PRAZE

doc. MVDr. Ivan Holko, Ph.D.

UTB VE ZLÍNĚ, FT, UIOŽP

Faculties and departments

Close