Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Biodegradable polymer blends

Téma:Biodegradovatelné směsi polymerů
Topic:Biodegradable polymer blends
Školitel/Tutor:prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Konzultant/Consultant:—–
E-mail:svoboda@utb.cz
Anotace:
Biodegradovatelné a biokompatibilní polymery se používají v lékařských aplikacích jakožto nosiče léků. Znalost morfologie kompozitů složených z polymeru a léčiva je kritická při navrhování takového systému. Tento výzkum se soustředí na vztah morfologie a vlastností směsí obsahujících alespoň jeden biodegradovatelný polymer.
Annotation:
Biodegradable and biocompatible polymers are used in medical applications as drug delivering carriers. Knowledge of morphology of a polymer/drug composite is critical in design of such system. This work will focus on morphology vs. properties relations in blends containing at least one biodegradable polymer.
Požadavky na studenta:
Znalost makromolekulární chemie a angličtiny na střední úrovni.
Requirements:
Knowledge of macromolecular chemistry and English at intermediate level.
Literatura/Literature:
[1] Kultravut K, Kuboyama K, Ougizawa T. Effect of Blending Procedure on Tensile and Degradation Properties of Toughened Biodegradable Poly(lactic acid) Blend with Poly(trimethylene terephthalate) and Reactive Compatibilizer. Macromol Mater Eng. 2019;304(11). https://doi.org/10.1002/mame.201900323

[2] Kultravut K, Kuboyama K, Ougizawa T. Annealing effect on tensile property and hydrolytic degradation of biodegradable poly(lactic acid) reactive blend with poly(trimethylene terephthalate) by two-step blending procedure. Polym Degrad Stabil. 2020;179. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109228

[3] Wu F, Misra M, Mohanty AK. Novel tunable super-tough materials from biodegradable polymer blends: nano-structuring through reactive extrusion. Rsc Adv. 2019;9(5):2836-2847. https://doi.org/10.1039/c8ra09596e

[4] Wu F, Misra M, Mohanty AK. Sustainable green composites from biodegradable plastics blend and natural fibre with balanced performance: Synergy of nano-structured blend and reactive extrusion. Compos Sci Technol. 2020;200. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2020.108369

[5] Zytner P, Wu F, Misra M, Mohanty AK. Toughening of Biodegradable Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/Poly(epsilon-caprolactone) Blends by In Situ Reactive Compatibilization. Acs Omega. 2020;5(25):14900-14910. https://doi.org/10.1021/acsomega.9b04379

 

Faculties and departments

Close