Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Electrically conductive carbon nanotubes/polyolefin composites

Téma:Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinů
Topic:Electrically conductive carbon nanotubes/polyolefin composites
Školitel/Tutor:prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Konzultant/Consultant:—–
E-mail:svoboda@utb.cz
Anotace:
Cílem práce bude příprava kompozitů na bázi polyolefinů a uhlíkových nanotrubiček. Bude zkoumána elektrická a tepelná vodivost, perkolační chování, mechanické vlastnosti a tepelná stabilita v závislosti na obsahu plniva a způsobu přípravy. Elektrická vodivost bude u těchto kompozitů měřena v závislosti na frekvenci, protažení a teplotě.
Annotation:
The aim of this study will be preparation of composites based on polyolefins and carbon nanotubes. Electrical and thermal conductivities, percolating behavior, mechanical properties and thermal stability will be investigated as a function of the filler content and preparation method. The electrical conductivity of these composites will be measured as a function of frequency, elongation and temperature.
Požadavky na studenta:
Znalost makromolekulární chemie a angličtiny na střední úrovni.
Requirements:
Knowledge of macromolecular chemistry and English at intermediate level.
Literatura/Literature:
[1] Banerjee J, Kummara S, Panwar AS, Mukhopadhyay K, Saxena AK, Bhattacharyya AR. Influence of carbon nanotube type and novel modification on dispersion, melt-rheology and electrical conductivity of polypropylene/carbon nanotube composites. Polym Composite. 2020:236-252. https://doi.org/10.1002/pc.25821

[2] Behera K, Chiu FC. Evident improvements in the rigidity, toughness, and electrical conductivity of PVDF/HDPE blend with selectively localized carbon nanotube. Polym Test. 2020;90:1-11. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106736

[3] Kaushal A, Singh V. Electromagnetic interference shielding response of multiwall carbon nanotube/polypropylene nanocomposites prepared via melt processing technique. Polym Composite. 2020:1-7. https://doi.org/10.1002/pc.25889

[4] Kurup SN, Ellingford C, Wan CY. Shape memory properties of polyethylene/ethylene vinyl acetate/carbon nanotube composites. Polym Test. 2020;81:1-6. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106227

[5] Paszkiewicz S, Szymczyk A, Zubkiewicz A, Subocz J, Stanik R, Szczepaniak J. Enhanced Functional Properties of Low-Density Polyethylene Nanocomposites Containing Hybrid Fillers of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nano Carbon Black. Polymers-Basel. 2020;12(6):1-17. https://doi.org/10.3390/polym12061356

Faculties and departments

Close