Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Surface immobilization of polysaccharides on synthetic polymer materials

Téma:Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálech
Topic:Surface immobilization of polysaccharides on synthetic polymer materials
Školitel/Tutor:doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Konzultant/Consultant:—–
E-mail:lehocky@post.cz
Anotace:
Cílem projektu bude příprava a charakterizace povrchů s imobilizovanými polysacharidy s možnými technologickými aplikacemi jako medicinských prostředků nebo obalové technice prostřednictvím plazmové úpravy polymerních materiálů s následným vícestupňovým fyzikálně-chemickým postupem. Povrchová modifikace, imobilizace polysacharidů a interakce s buněčnými systémy bude předmětem studia.
Annotation:
The goal of the project will be preparation and characterization of surfaces with immobilized polysaccharides with prospective application for medical devices or packaging via plasma treatment of polymer materials with consequent multistep physico chemical approach. The surface modification, polysaccharide immobilization and interaction with cell systems will be studied.
Požadavky na studenta:
Uspokojivá znalost anglického jazyka.
Requirements:
Satisfactory English language knowledge
Literatura/Literature:
1.      Popelka A., Abdulkareem A., Mahmoud A. A., Nassr M. G., Al-Ruweidi M. K. A. A., Mohamoud K. J., Hussein M. K., Lehocký M., Veselá D., Humpolíček P., Kasak P.: Antimicrobial modification of PLA scaffolds with ascorbic and fumaric acids via plasma treatment, Surface & Coatings Technology, 400 (2020) 126216.

2.      Mazánková V., St’ahel P., Matoušková P., Brablec A., Čech J., Prokeš L., Buršíková V., Stupavská M., Lehocký M.: Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes, Polymers, 12 (2020) 2679 (15pp).

3.      Bhadra J., Parangusan H., Popelka A., Lehocký M., Humpolíček P., Al-Thani N.: Electrospun Polystyrene/PANI-Ag fibers for organic dye removal and antibacterial application, Journal of environmental chemical engineering, 8 (2020) 103746.

4.      Asadinezhad A., Novák I., Lehocký M., Bílek F., Vesel A., Junkar I., Sáha P. and Popelka A.: Polysaccharides Coatings on Medical-Grade PVC: A Probe into Surface Characteristics and the Extent of Bacterial Adhesion, Molecules, 15 (2010) 1007-1027.

5.      Popelka A., Novák I., Lehocký M., Junkar I., Mozetič M., Kleinová A., Janigová I., Šlouf M., Bílek F. and Chodák I.: A New Route for Chitosan Immobilization onto Polyethylene Surface, Carbohydrate Polymers 90 (2012) 1501-1508.

 

Faculties and departments

Close