Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Studium

COVID novinky ve výuce

V souvislosti s Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 8/2020 platného v časovém rozmezí 23. 9. – 31. 10. 2020 bude výuka na Fakultě technologické UTB ve Zlíně probíhat následujícím způsobem:

1) Prezenčně se budou vyučovat výhradně cvičení.

2) Ve zbytku tohoto týdne (23. – 25. 9. 2020) neproběhnou semináře a přednášky v prezenční formě studia.

3) Od úterý 29. 9. 2020 budou semináře a přednášky v prezenční formě studia probíhat online přes Microsoft Teams.

4) V kombinované formě studia bude naší snahou ještě do tohoto pátku přeuspořádat rozvrh tak, aby se v rámci jednoho soustředění (pátek a sobota) konaly buďto jen cvičení, nebo jen semináře a přednášky. Studenti poté budou prezenčně absolvovat pouze cvičení. Semináře a přednášky budou taktéž realizovány online přes Micosoft Teams.
O konečné změně v rozvrhu kombinované formy studia budete informováni.

O dalších změnách budete včasně informováni. Případně si počtěte Rozhodnutí rektora 32/2020 a
#staynegative

Více informací z UTB

Fakulty a součásti

Zavřít