Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Doplňkové výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ / Freemover na letní semestr 2021/2022

Děkan Fakulty technologické vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FT doplňkové výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a Freemover pro výjezdy v letním semestru akademického roku 2021/2022.

Podepsané a řádně vyplněné přihlášky posílejte do 20. září na e-mail: international@ft.utb.cz.

Přihlášku je možné stáhnout na https://www.utb.cz/mdocs-posts/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/

Výběrovými kritérii jsou:

  1. Studijní výsledky
  2. Jazykové znalosti
  3. Motivace uchazeče k výjezdu
  4. Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, ESN Zlin, studentské organizace, reprezentace školy a jiné akce).

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2021.

Od 21. září proběhnou ústní pohovory s uchazeči sloužící k ověření komunikační schopnosti v cizím jazyce, motivace a případně k ujasnění si cílové destinace výjezdu.

Seznam Erasmus+ partnerských univerzit FT.

Seznam Freemover partnerských univerzit UTB.

Podrobnější informace podá Mgr. Miroslava Miličková, nebo jsou k nalezení na webu UTB a na webovém portálu xchange (https://xchange.utb.cz/). Můžete se inspirovat i zážitky studentů UTB: https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

Kancelář Mezinárodního oddělení FT UTB nyní najdete na Studijním oddělení U15/005.

Fakulty a součásti

Zavřít