Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny tajemníka

Rok 2020

PT/08/2020 – Provozní řád laboratoře – obecné zásady

PT/07/2020 –  Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2020
Příloha – Režijní přirážky pro uplatňování nepřímých nákladů DČ a projektů pro rok 2020

PT/06/2020 –  Ustanovení pověřených a odborně způsobilých osob, evidence a vykazování
chemických látek a lihu, likvidace odpadů

PT/05/2020 –  Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/04/2020 – Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Příloha 1 – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu
Příloha 1 – EN – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu (anglická verze)

PT/03/2020
Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/02/2020
Postup pro vypracování a schválení smluv v rámci působnosti FT UTB ve Zlíně, včetně případných dodatků

PT/01/2020
Měsíční částky pro drobný nákup
Příloha č. 1 – Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Příloha č. 2 – Požadavek na zálohu

Fakulty a součásti

Zavřít