UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii

Pochlub se dizertačkou!

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii, jejímž cílem je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie. A protože věříme, že mnozí z vás na to mají, pomyslně vás povzbudivě plácáme po rameni ať do toho jdete!

Jaké jsou podmínky účasti?

  • doktorská práce v oblasti chemie
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 26. nebo 27. červnu 2019)
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2018 nebo 2019
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii.

Kdy je deadline?

  • března 2019 – Uchazeči zasílají své přihláškya potřebné podklady (jméno a příjmení, název práce, seznam publikační činnosti) koordinátorovi za UTB, kterým je Michal Rouchal (rouchal@utb.cz)
  • března 2019 – koordinátor UTB vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • dubna 2019 – dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
  • května 2019 – ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • nebo 27. června 2019 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn

Make your mama proud a jdi do toho!
Držíme palce.

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti