UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+ Freemover

Dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ / Freemover (2018/2019)

Děkan Fakulty technologické vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FT dodatečné výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a Freemover pro výjezd v akademickém roce 2018/2019.

Podepsané a řádně vyplněné přihlášky posílejte na e-mail: international@ft.utb.cz, nebo předejte osobně v kanceláři Mezinárodního oddělení (324/U1).

Výběrovými kritérii jsou:

a) Jazykové znalosti (jazyk studia na zahr. škole, většinou AJ v úrovni B1);

b) Motivace uchazeče k výjezdu;

c) Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, reprezentace školy a jiné akce).

Uzávěrka přihlášek je 25. října 2018.

Podrobnější informace podá Mgr. Miroslava Miličková, nebo jsou k nalezení na webu UTB v sekci Mezinárodní vztahy a na webovém portálu xchange.

Zavřít

Fakulty a součásti