Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Bakalářské obory

POLYMERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

Celý moderní průmysl se opírá o zpracování plastů a elastomerů a právě tento obor vám umožní pochopit celý proces, který se za jejich výrobou skrývá. Poznáte svět polymerů, jejich vývoj, výrobu i použití v praxi. Navíc se na Fakultě technologické vyvíjí i vysoce specifické polymery, jako jsou nanokompozitní materiály, kapalné krystaly nebo inteligentní polymery, které umí reagovat na vnější podmínky.

Díky mnoha odborným exkurzím a stážím si nejen rozšíříte znalosti, ale především potkáte potencionální zaměstnavatele. Absolventi tohoto oboru jsou uznávanými odborníky u nás, ale i za hranicemi a naleznou práci prakticky v jakékoli průmyslové výrobě. Čeká na Vás plastikářský průmysl, gumárenství, výroba syntetických vláken, průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot, strojírenství, elektrotechnický průmysl, letectví. Je třeba pokračovat?
Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Přírodní polymery
 • Fyzikální chemie
 • Makromolekulární chemie
 • Lomové chování polymerů
 • Procesní inženýrství
 • Biokompatibilní materiály
 • Biochemie
 • Aplikovaná biologie a buněčné kultury
 • Konstrukce forem
 • Zdravotnické materiály a prostředky
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Úvod do reologie

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Plastikářský průmysl
 • Gumárenský průmysl
 • Výroba syntetických vláken
 • Průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot
 • Strojírenství
 • Elektrotechnický průmysl
 • Letectví

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít