Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské obory

NÁSTROJE A PROCESY

Vystudovali jste magisterský program procesního inženýrství, ale pořád nemáte dost? Cítíte, že vaše mozkové kapacity zvládnou ještě víc reologie, měření a klikání na počítači? My vaši žízeň po vědění ukojíme! Studium Nástrojů a procesů je jako každé doktorské studium zaměřeno hlavně samostatný výzkum studenta. Výzkumu a vývoj v tomto odvětví si žádá dlouhé hodiny strávené u výpočetní techniky a moderních přístrojů, kde budete analyzovat procesy při zpracování výrobků z polymerů a řešit vhodné nástroje pro jejich zpracování. Výuka je velmi individuální, protože závisí hlavně na tom, co sami chcete probádat. Svůj talent budete rozvíjet nejen na půdě naší fakulty, ale vycestujete i do zahraničí a sem tam přednesete nějaká svá moudra i na konferencích. Tak pojďme do toho!

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Aplikovaná reologie
 • Zpracovatelské inženýrství polymerů
 • Výrobní stroje a zařízení
 • Nauka o kovových materiálech
 • Nástroje pro zpracování polymerů
 • Strojírenská technologie
 • Počítačové metody pro plánování měření technických veličin a jejich zpracování

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • ředitel metrologického střediska,
 • vedoucí výzkumné sekce,
 • ředitel projektu výzkumu a vývoje,
 • pracovník – specialista se zaměřením na automotive
 • vědecko-výzkumný pracovník ve státní sféře

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít