Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Navazující magisterské obory

KONSTRUKCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Absolventi tohoto oboru jsou žádanými (a dobře placenými) odborníky v oblasti zpracování polymerů v hotový a funkční produkt. Celé studium je o tom, jak co nejefektivněji navrhnout a zpracovat vstřikovací formy, z kterých vzejde konečný výrobek. Kreslit jenom rukou je ale nebudete. Celá zábava se odehrává v CAD aplikacích jako CATIA, AutoCAD, SolidEdge nebo NX.  Získáte taky hluboké znalosti z oblasti mechanického chování kovů, polymerů a kompozitů. Uznale pak budete pokyvovat nad každým výrobkem, který se vám dostane do ruky, protože jen vy budete vědět, jak vlastně vznikl a kde je na něm pro laické oko neviditelná chyba ve vstřikování.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Dimenzování a navrhování výrobků
 • Základy robotiky
 • Tepelné a povrchové úpravy kovů
 • Mechanika polymerů a kompozitů
 • Konstrukční polymery
 • Plastikářská technologie
 • Konstrukce výrobků
 • Nekonvenční technologie
 • Technologické projektování

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • konstrukční kanceláře
 • technologie polymerní výroby
 • zpracování polymerů
 • automobilový průmysl
 • letecký průmysl
 • všechny oblasti průmyslu pracující s polymery

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít