Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Navazující magisterské obory

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Na tomto oboru se zaměříte na vývoj a výzkum nových, zejména polymerních materiálů. V předchozím studiu jste už zvládli značnou část teorie, tak teď přijde na řadu praxe. Pozornost je věnována přípravě návrhů výroby nových druhů materiálů s ohledem na jejich fyzikální nebo chemické vlastnosti a dopad na životní prostředí. Výsledky výzkumu si ale nevymyslíte, proto se naučíte všechny výstupy posuzovat za pomoci počítačových systémů modelování nebo simulací tou nejmodernější výpočetní technologií. Vyjdete odsud jako erudovaní odborníci na jakýkoli materiál, jeho vývoj i technologii a o svou  další budoucnost si už nemusíte dělat starosti.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Plastikářská technologie
 • Aplikovaná reologie
 • Modelování a numerika – metody analýzy napjatosti materiálů
 • Gumárenská technologie
 • Smart Materials
 • Materiály a design
 • Kompozitní materiály
 • Biomateriály
 • Nanomateriály a nanotechnologie
 • Elektromagnetické vlastnosti materiálů

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • výzkum materiálů
 • strojírenství
 • vývoj nových materiálů
 • ve výzkum a vývoj nových materiálů
 • certifikované zkušebny
 • inženýrství kvality
 • firmy zabývající se modelováním a návrhy konstrukčních prvků
 • v automobilovém průmyslu (např. výroba světlometů a jejich dílů)
 • v leteckém průmyslu (výroba a vývoj nových materiálů a konstrukčních prvků)
 • výrobní organizace zabývající se zpracováním materiálů (to jsou, prosím pěkně, skoro všechny průmyslové subjekty)

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít