UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Partneři

V oblastech, kterým se věnujeme, se nelze obejít bez vzájemné pomoci a sdílení zkušeností s kolegy z různých organizací a institucí.  Ať už se jedná o subjekty z komerční či průmyslové oblasti, nebo o subjekty z oblasti akademické. S kým jsme v posledních letech nejvíce v kontaktu?

Odborné společnosti

Akademičtí pracovníci Ústavu chemie se aktivně zapojují do činnosti mnoha odborných společností. Jako příklad lze uvést:

  • Českou společnost chemickou
  • Českou společnost pro hmotnostní spektrometrii
  • Českou společnost průmyslové chemie
  • International Society of Heterocyclic Chemistry

Partneři

Spolupráce s tuzemskými institucemi:

  • Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
  • Přírodovědecká fakulta MU v Brně
  • Fakulta chemické technologie Univerzity Pardubice
  • Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice-Rybitví
  • Contipro a.s., Dolní Dobrouč
  • D PLAST a.s., Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti