Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Školitelé

Chemie a technologie materiálů

Studijní program:
P 2808 Chemie a technologie materiálů
Studijní obor:
2808V009 Chemie a technologie materiálů

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 411 E-mail: bednarik@utb.cz Kancelář:U1/411

RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

TEL:+420 576 031 417 E-mail: ingr@utb.cz Kancelář:U15/428, U15/205 - tel: +420 576 035 080

doc. Ing. Rahula Janiš, CSc.

TEL:+420 576 031 566 E-mail: janis@utb.cz Kancelář:U1/526

doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 220 E-mail: julinova@utb.cz Kancelář:U1/203A

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U1/232

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

TEL:+420 576 031 413 E-mail: klasek@utb.cz Kancelář:U15/420, U15/411 - tel: +420 576 031 431

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

TEL:+420 576 031 215 Mobil:+420 608 616 048 E-mail: lehocky@utb.cz Kancelář:U1/215

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 221 E-mail: ruzickaj@utb.cz Kancelář:U1/412, U1/511 - tel: +420 576 031 511


doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I., PRAHA

Fakulty a součásti

Zavřít