Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Ph.D. Studium

Doktor ochrany životního prostředí

Otevíráme nový Ph.D. program pro ty, které fascinuje příroda, kteří sní o udržitelném fungování našeho světa a kvalita životního prostředí jim leží na srdci. Chemie a technologie ochrany životního prostředí přijme první studenty.

Nově akreditovaný doktorský obor je zaměřen na vědeckou práci a vývoj technologií, které by měly pomoci nalézt pochopení a řešení. Problémy s odpady, čistotou ovzduší, půd i vod, recyklací nebo degradací jsou komplexní a zahrnují nejen chemické a biologické procesy. Proto budete při své výzkumné práci v rámci toho doktorského studia využívat nejen metody, které je možno zařadit do environmentální nebo analytické chemie, ale i postupy z biochemie, mikrobiologie, nebo molekulární biologie. Těšit se můžete mimo jiné i na studium biodegradability sloučenin, environmentální chemie, technologie zpracování odpadů, nebo mikrobiální procesy a technologie.

Naším společným cílem je vytvoření kvalitnějšího a udržitelného životního prostředí pro nás a další generace. Technologie které u nás vyvíjíme se točí okolo využívání, recyklace a minimalizaci odpadů, biologického rozkladu kontaminujících látek a materiálů, například plastů, v půdě či ve vodě, chemického a biologického zpracování odpadních vod. Předmětem naší činnosti jsou i způsoby, kterými lze obsah kontaminujících látek v životním prostředí a procesy v něm probíhající sledovat.

Po studiu vás může cesta zavézt k vývoji technologii v oblasti odpadů, odpadních vod, nebo ovzduší, klidně ale vyvinete i technologie v odvětvích jako jsou biologické metody omezení kontaminací či recyklace. Experti najdou své místo i v laboratořích monitorujících životní prostředí, nebo mohou chránit zájmy planety z pozice státní správy. Přirozenou variantou je pak i zůstat ve vývoji, výzkumu a vzdělávání a klidně se dál realizovat v akademických či vědeckých institucích.

Pokud vás láká tato vědecká dráha, svou přihlášku můžete poslat ještě dnes.

Fakulty a součásti

Zavřít