Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Na FT jsme hostili mezinárodní konferenci Novel Trends in Rheology IX

Ve dnech 26. – 27. července 2023 se na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již devátý ročník mezinárodní konference Novel Trends in Rheology IX, kterou pořádal Ústav inženýrství polymerů Fakulty technologické.

První ročník konference se konal již v roce 2005 a od té doby (s výjimkou nuceného přerušení kvůli pandemii Covid-19) se akce koná pravidelně každý druhý rok ve spolupráci s Odbornou skupinou reologie (Česká společnost chemická) a divizí Aplikované reologie (SPE, USA). Konference byla věnován  a problematice nestabilních toků vznikajících při zpracování polymerních materiálů, experimentální a teoretické reologii pro polymery/kompozity/blendy/gely a další viskózní kapaliny, mechanice nenewtonských kapalin a modelování procesů při zpracování polymerů. Součástí konference byla také doprovodná výstava, na které se bylo možné seznámit s novinkami v oblasti experimentálních zařízení určených pro hodnocení tokového chování polymerních materiálů.

Konference se zúčastnila řada vynikajících odborníků z celkem 9 různých zemí (Japonsko, USA, Kanada, Portugalsko, Švédsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Česká republika), a to jak z akademické (63%) tak průmyslové sféry (37%). Konferenční příspěvky byly publikovány Americkým institutem pro fyziku v elektronické i knižní podobě pod názvem ‘Novel Trends in Rheology IX’ (ISBN: 978-0-7354-4547-5, ISSN 0094-243X). Konferenční program byl připraven tak, aby oslovil nejen akademickou, ale také průmyslovou sféru o čemž svědčí účast představitelů významných institucí a firem z Japonska (Japan Advanced Institute of Science and Technology), USA (University of Minnesota, University of Nevada), Kanady (University of British Columbia, Concordia University), Portugalska (University of Minho), Švédska (Chalmers University of Technology), Německa (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Berlin University of Technology, Karlsruhe Institute of Technology, Anton Paar Germany GmbH, Thermo Fisher Scientific, NETZSCH-Gerätebau GmbH, Continental Reifen Deutschland GmbH), Rakouska (Montanuniversität Leoben), Slovenska (Hermes LabSystems Ltd.) a České republiky (Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita Ostrava, Pragolab s.r.o., NETZSCH Ceská republika s.r.o., EFTEC (Czech Republic) a.s., Hexpol Compounding s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o, Saar Gummi Czech s.r.o., ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., odšt. závod PIB, Accuform). Je možné konstatovat, že byly vytvořeny dobré podmínky jak pro sdílení a kritické diskutování nových vědeckých a praktických poznatků v oblasti reologie polymerů, tak pro vytváření nových vazeb mezi průmyslovými podniky a akademickou sférou v oblasti řešení problémů spojených s přípravou, zpracováním a reologickým hodnocením polymerních materiálů.

Cenu za nejlepší poster získal Jiří Drábek, vědecko-výzkumný pracovník ústavu inženýrství polymerů Fakulty technologické, za výzkum v oblasti tokem indukované krystalizace rozvětveného polypropylenu provedeného v rámci jeho stáže v Japonsku pod vedením prof. Yamaguchiho, a to na základě hodnocení komise, která pracovala ve složení: Alan Jeffrey Giacomin (University of Nevada, USA), Savvas George Hatzikiriakos (University of British Columbia, Canada) and Paula Marie Wood-Adams (Concordia University, Canada).

Další, tentokrát jubilejní desátý ročník této mezinárodní konference s názvem Novel Trends in Rheology X se uskuteční 30. – 31. července 2025.

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít