Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Oslavil 80 a výzkumem se baví i po práci

Profesor Klásek strávil na Fakultě technologické UTB více než polovinu svého života. Provedl tak na cestě studiem stovky současných absolventů a dokonce si i střihl pár let v roli děkana. I přesto, že v minulém týdnu oslavil 80. jubileum, nepřestává být aktivní ve výuce i výzkumu.

Od roku 1976, kdy nastoupil na tehdy ještě novou fakultu Gottwaldova, zůstává cenným článkem nejen jejího chodu, ale také rozvoje vědy a výzkumu. Na fakultě zužitkoval své vědomosti z VŠCHT, kde získal titul inženýra, i dalších 10 let zkušeností z Lékařské fakulty na UPOLu, kde získal titul docenta. Za celou dobu učil mnoho předmětů od biopolymerů, makromolekulární chemie, biochemie až po organickou a bioorganickou chemii, které učí doteď. 

Navíc od roku 1986 si zkusil i na 3 roky pozici šéfa celé fakulty a stanul v čele děkanátu. „Bylo to složité období,” vzpomíná, „v roce 1989 byli všichni děkani fakult vyzvání, aby odstoupili z funkce a šli do konkurzu. Takže jsem z funkce děkana odstoupil. Po založení Ústavu chemie na FT UTB jsem se stal jeho ředitelem. Jak postupoval věk, zbavoval jsem se postupně všech funkcí a do dneška zůstal jen členem vědecké rady FT UTB,“ popisuje svou cestu na Fakultě technologické sám profesor Klásek. 

Jak to, že ho práce na akademické půdě těší i po všech těch letech? „Jsem rád v kontaktu se studenty a to zejména s těmi, kteří u mne dělali diplomovou práci nebo ještě lépe doktorát. Ve spolupráci s nimi jsem vypracoval řadu publikací, které jsou zveřejňovány ve významných impaktovaných časopisech. Právě publikace mých výzkumných prací mi dělá odjakživa největší radost.“ 

Každý den se s panem Kláskem potkává také Michal Rouchal, který je nynějším ředitelem Ústavu chemie. „S panem profesorem Kláskem, vždy usměvavým a skvěle naladěným, se dennodenně setkávám už bezmála 15 let, tedy od dob mého doktorského studia. Každé ráno chodí do své laboratoře kontrolovat aktuální stav řešených výzkumných projektů a neluští-li zrovna nějaká spektra, tak trénuje mozek luštěním sudoku.

To, čím jsem neustále fascinován je jeho neutuchající zájem o vědu, vymýšlení nových výzkumných projektů z oblasti syntézy heterocyklických sloučenin a jejich reaktivity a schopnost přetavit získané výsledky do rukopisů, které publikuje v odborných impaktovaných časopisech. Pan profesor není jen nekonečnou studnicí nápadů a vědomostí, ale zejména pak úžasným člověkem, s nímž je radost pracovat.“

A to, že musí být pan profesor kolegou snů, prozrazují i jeho koníčky: Nic nesbírám ani nestuduji mimo obor a mým koníčkem je pouze výzkumná činnost, kterou se zabývám i mimo fakultu.” popisuje svůj neuvěřitelný více jak padesátiletý zápal pro vědu. Nějaké ne-chemické radosti se u něj v životě ale přece jen najdou. Samozřejmě to není moje jediná činnost. Rád si poslechnu dobrou hudbu, zvláště operu nebo klasický jazz, zajdu do sauny a zejména rád navštěvuji termální lázně. To vše je ale bohužel v současné době nemožné a proto přeji nejen sobě, ale i ostatním, aby současná pandemie ustala.”

S přáním panu profesorovi nelenil ani současný pan děkan. V této na oslavy nelehké době mu předal dárky a alespoň na chvíli zavzpomínali na časy, kdy byla fakulta ještě mladičká.

Moc gratulujeme ke kulatinám, ještě jednou děkujeme za váš zápal a přejeme mnoho zdraví a úspěšných publikací! A snad brzo i nějaké to saunování.

 

Fakulty a součásti

Zavřít