Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Rozloučení s profesorem Josefem Kubátem

Ve středu 10. ledna proběhlo poslední rozloučení s profesorem Josefem Kubátem, doktorem honoris causa Vysokého učení technického v Brně a obětavým mentorem mnoha doktorandů – současných profesorů naší fakulty.

Z rodného Podkrkonoší odjel Josef Kubát studovat na stockholmskou univerzitu, vybaven pouze učebnicí švédštiny ve francouzštině. Díky svému mimořádnému intelektu, talentu a houževnatosti zde promoval již v roce 1965 s prací „A similarity in the stress relaxation behaviour of high polymers and metals“, publikovanou v časopise Nature. Profesionální kariéru Josef zahájil v Swedish Forest Products Research Laboratory (STFI) ve Stockholmu v roce 1947 a současně přednášel na Royal Institute of Technology, kde se stal v roce 1960 ředitelem reologické laboratoře.

V roce 1969 byl jmenován prvním profesorem polymerních materiálů na Chalmers University of Technology v Göteborgu a založil zde Department of Polymeric Materials, který se výrazně zapsal do historie polymerních věd ve Švédsku. Jak uvádí prof. Gedde: „Další důležitá a silná aktivita na Chalmers začala v roce 1969 kouřením dýmky a brilantním Josefem Kubátem. Katedra polymerních materiálů pod vedením Kubáta se zaměřila na relaxaci pnutí polymerů, fyzikální stárnutí a související jevy, elektrické vlastnosti, a polymerní kompozity“.

Josef Kubát byl zakládajícím členem The Swedish Society of Rheology, která se pod jeho vedením stala v roce 1969 plným členem International Committee on Rheology (ICR). Josefovy mezinárodní kontakty vedly k uspořádání VII. mezinárodního reologického kongresu v Göteborgu v roce 1976 a první severské spolupráci mezi Švédskem, Norskem, Dánskem a Finskem. Kongres byl úspěšný s více než 500 účastníky s celkem 243 prezentacemi včetně 29 zvaných příspěvků, a nadále byl organizován každé dva roky. Josef Kubát sloužil jako nepřekonatelný prezident společnosti až do roku 1983.

Byl též členem s číslem 3 German Rheological Society. Během kongresu roce v 1999 v Lipsku byl profesor Kubát oceněn „Ehrenmitgliedschaft“. Této pocty se od roku 1951 dostalo pouze sedmi lidem, Josef byl třetím z nich a jeho děkovnému projevu aplaudovali ve stoje po dlouhé minuty všichni současní velikáni polymerních věd.

Za vynikající vědomosti, vědecké výsledky a jeho úzkou spolupráci s vědeckými akademiemi byl oceněn v Čechách Medailí Josefa Hlávky, a ve Švédsku obdržel The Royal Order of the Polar Star. Motto tohoto královského ocenění je „Nescit accasum“, a pro nikoho neplatí tak výstižně jako pro Josefa.

Prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství Fakulty technologické UTB

Fakulty a součásti

Zavřít