Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Vědecká rada FT UTB

Ve středu 10. 5. 2023 proběhla na rektorátu vědecká rada, kde mj. proběhlo i řízení ke jmenování profesorem.

Řízení se zúčastnili doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. z Ústavu chemie a doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. z Ústavu inženýrství polymerů.

Věříme, že se jim podaří titul obhájit a rozšíří tak profesorskou obec naší univerzity.

Fakulty a součásti

Zavřít