Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+

Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ (2022/2023)

Děkan Fakulty technologické vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FT výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ pro výjezdy v akademickém roce 2022/2023.

Přihlášení

Studenti si podávají přihlášku ve svém portálu UTB v sekci Moje studium –> ECTS výjezdy -> nabídka výjezdů –> výjezdy 2022/2023.

Maximální možný počet podaných přihlášek = 3!

Pro přihlášení na pracovní stáž zvolte v seznamu univerzit možnost s názvem Pracovní stáž 2022/2023.

Uzávěrka přihlášek je 11. února 2022.

Po tomto deadlinu budete pozváni na online informační schůzku, kde si domluvíme individuální termín krátkého pohovoru k ověření vaší motivace, úrovni angličtiny a potvrdíme si finální výběr zahraniční univerzity.

Výběrovými kritérii jsou:

  1. Studijní výsledky
  2. Jazykové znalosti
  3. Motivace uchazeče k výjezdu
  4. Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, studentské organizace, reprezentace školy a jiné akce).

Podrobnější informace podá Mgr. Miroslava Miličková – kancelář 005/U15, nebo jsou k nalezení na webu UTB a na webovém portálu xchange (https://xchange.utb.cz/).

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB “Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti”  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435 či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/ a fakultním webu https://ft.utb.cz/studium/moznosti-studia/studium-v-zahranici/

Fakulty a součásti

Zavřít