Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Začíná navrhování kandidátů do AS FT

Je to opět tu. Pět studentů a šest akademiků má ve své moci budoucnost naší fakulty. Akademický senát bude v následujících třech letech rozhodovat o všem zásadním. Podílí se na rozhodování o děkanovi, proděkanech, rozpočtu fakulty i studijních programech.

Od pondělí 4. 3. 2024 od 12:00 hodin do pátku 8. 3. 2024 do 12:00 hodin můžete navrhovat kandidáty. Vyplněné návrhové lístky se vhazují do zapečetěné urny umístěné v kanceláři asistentky děkana FT U15/004, nebo je možno zaslat scan vyplněného a podepsaného návrhového lístku prostřednictvím elektronické pošty z univerzitní adresy na adresu předsedy volební komise (vsenkerik@utb.cz), který navrhovateli e-mailem potvrdí přijetí návrhového lístku.

Kandidátní listinu najdete ke stažení TADY.

Představení kandidátů na předvolebním shromáždění organizovaném volební komisí proběhne v pondělí 11. 3. 2024 od 16:00 hodin v posluchárně 003 budovy U15.

Samotné volby se pak budou konat elektronicky ve dnech 20. – 21. března 2024.

Více informací najdete TADY.

Fakulty a součásti

Zavřít