Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Zlínský kraj podpoří 200 miliony výstavbu nové budovy Fakulty technologické

Poskytnutí dotace 200 milionů korun Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na výstavbu nového objektu naší fakulty schválili v pondělí 29. dubna krajští zastupitelé. Novostavba vyroste v blízkosti zlínského autobusového nádraží na místě bývalé budovy fakulty U1, která byla vloni kvůli svému havarijnímu stavu odstraněna. V souvislosti s tím zastupitelé zároveň schválili uzavření smlouvy s univerzitou, ve které se UTB zavazuje vytvořit minimálně 400 nových studijních míst v celkem sedmi nových studijních programech

„Univerzita Tomáše Bati je nejvýznamnější vzdělávací institucí ve Zlínském kraji, a je proto naším klíčovým partnerem. V březnu jsme s panem rektorem podepsali dohodu o dlouhodobé spolupráci. Smlouva, kterou jsme dnes na zastupitelstvu schválili, na ni navazuje a definuje první konkrétní kroky. Jde hlavně o nové studijní programy, jejichž vznik jsme na univerzitě sami iniciovali, protože jsou velmi důležité pro další rozvoj kraje. Část z nich se bude vyučovat právě v nové budově technologické fakulty, jejíž stavbu jsme dnes dvě stě miliony podpořili,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Výstavba nové budovy fakulty, která by měla být zahájena letos v září a dokončena v roce 2026, zajistí podmínky pro výuku bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v oborech zaměřených na chemii, strojírenství, progresivní materiály a technologie, potravinářství nebo zdravotnictví. Celkové výdaje projektu včetně dodávky technologického vybavení a interiérů jsou vyčísleny na 650 milionů korun.

„Nesmírně vítáme spolupráci se Zlínským krajem, která je velmi intenzivní a má dobře nakročeno. Dotace ze Zlínského kraje pokryje zhruba třetinu nákladů, další třetina bude uhrazena ze zdrojů MŠMT a zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů. Oceňujeme, že má vedení Zlínského kraje zájem podílet se na vysokoškolském vzdělávání v regionu a snahu udržet naše absolventy v kraji, je to nesmírně důležité,“ sdělil rektor UTB prof. Milan Adámek.

„Podporujeme vzdělávání a nové programy a věříme, že budeme společně s Univerzitou Tomáše Bati lídry v celkovém rozvoji Zlínského kraje,“ dodal radní Jiří Jaroš.

Co se týká nových studijních programů UTB, bude v akademickém roce 2027/2028 zahájena výuka u těchto čtyřech: Strojírenství a výrobní technologie (min. 120 míst), Zdravotnický záchranář (min. 20 míst), Technologie a hodnocení potravin (min. 60 míst) a Materiály a technologie (min. 60 míst). O rok později přijdou na řadu Radiologická asistence (min. 20 míst), Gastronomie a výživa (min. 60 míst) a Polovodičové materiály (min. 60 míst).

„Ve smlouvě se univerzita dále zavazuje například k tomu, že nově postavenou budovu technologické fakulty bude každoročně využívat minimálně 1 200 studentů, že UTB zajistí akreditaci 12 studijních programů v anglickém jazyce nebo že Fakulta technologická mezi lety 2025 a 2030 zorganizuje 500 přednášek pro základní a střední školy a 100 přednášek pro veřejnost,“ doplnil náměstek hejtmana David Vychytil. Dále se počítá s tím, že v letech 2025 až 2030 UTB zajistí minimálně 285 stáží svých studentů v zahraničí i stáží zahraničních studentů ve Zlíně na Fakultě technologické.

Fakulty a součásti

Zavřít