Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
SCIENCE CAFÉ

Na velikosti záleží

Nanočástice, nanomateriály, nanovlákna, nanostruktury,…Taky se vám zdá, že je všechno „nano“? A víte, co to vlastně znamená? Je to novinka nebo tady „nano“ bylo vždycky? Kde všude jsou nanostruktury využitelné? Mohou nám pomoci vyřešit nárůst CO2 v ovzduší? A co takhle vyrábět motorová paliva (vodík, methanol)?

Pojďme společně nakouknout do nanosvěta a zjistit, proč mají nanomateriály odlišné vlastnosti než klasické materiály a proč o nich slyšíme tak často.

Přednášející:  prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Čas: 1.12. 2022 | 18:00, posluchárna 003 Laboratorního centra Fakulty technologické UTB ve Zlíně

Událost FB

Fakulty a součásti

Zavřít