Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
SCIENCE CAFÉ

Lovu zdar!

Myslivost má v našich končinách dlouhou a velmi silnou tradici. Jakou má ale budoucnost?

Za pár desítek let jsme se od velkolepých zaječích a bažantích honů posunuli do situace, kdy v republice ulovíme několikanásobně více lišek než zajíců. K tomu rostou stavy spárkaté zvěře, přibývá jezevců, invazních šelem a na dveře nám, díky klimatické změně, pomalu klepe i šakal. Myslivců bude třeba. Dokážeme ale současnou generaci k myslivosti přilákat?  

Přednášející: Ing. Jakub Drimaj, Ph.D. (Ústav ochrany lesů a myslivosti, MENDELU)

Čas: 15.12. 2022 | 18:00, posluchárna 003 Laboratorního centra Fakulty technologické UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít