Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+ Freemover

Nyní je ten správný čas přihlásit se na studijní nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ a Freemover

Děkan Fakulty technologické vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FT výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a Freemover pro výjezd v akademickém roce 2019/2020.

Podepsané a řádně vyplněné přihlášky  posílejte na e-mail: international@ft.utb.cz, nebo předejte osobně v kanceláři Mezinárodního oddělení (324/U1).

Formulář přihlášky naleznete na https://www.utb.cz/mdocs-posts/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni-na-studentskou-mobilitu/

Výběrovými kritérii jsou:

  1. Jazykové znalosti;
  2. Motivace uchazeče k výjezdu;
  3. Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, reprezentace školy a jiné akce);
  4. Doporučení od vyučujícího – studenti, kteří budou nominováni vyučujícím, budou mít přednost v případě výběru zahraniční instituce a během výjezdu dostanou mimořádné fakultní stipendium nad rámec stipendia z programu mobilit.

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2018.

Podrobnější informace podá Mgr. Miroslava Miličková.

Fakulty a součásti

Zavřít