Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2015

Rok 2015

PD/17/2015
Zavedení návaznosti předmětu „Bezpečnost práce“ ve výuce v akademickém roce 2015/2016

PD/16/2015
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2015/2016

PD/15/2015
Stanovení výše prospěchového stipendia a způsob jeho výplaty pro akademický rok 2015/2016

PD/14/2015
Doplnění hodnoticích kritérií projektů IGA na Fakultě technologické

PD/13/2015
Dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty na evropských partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus +

PD/12/2015
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016

PD/11/2015
Promoce absolventů bakalářského studia 2014/2015

PD/10/2015
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2014/2015

PD/09/2015
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2015/2016

PD/08/2015 Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření
doplňkové činnosti na Fakultě technologické, rozdělení provozního příjmu zakázky

příloha č. 1 vzor kalkulace DC

PD/07/2015 (nahrazuje Pokyn děkana 05/2014)
Čerpání řádné dovolené pro rok 2015

PD/06/2015  (nahrazuje Pokyn děkana 01/2015)
Doplnění hodnotících kritérii projektů IGA na Fakultě technologické

PD/05/2015
Rozvrhové akce, kontrola výuky a hromadné uvolňování studentů z výuky

PD/04/2015
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2014/2015 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2015
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2014/2015 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2015
Výběrové řízení pro studijní pobyty na evropských partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+

PD/01/2015
Doplnění hodnoticích kritérii projektů IGA na Fakultě technologické

Fakulty a součásti

Zavřít