Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2016

Rok 2016

PD/19/2016
Stipendium pro studenty doktorského studia

PD/18/2016
Zadání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2016/2017

PD/17/2016
Imatrikulace pro akademický rok 2016/2017

PD/16/2016
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2016/2017

PD/15/2016
Doplnění hodnotících kritérií projektů IGA na Fakultě technologické

PD/14/2016
Stanovení výše prospěchového stipendia a způsob jeho výplaty pro akademický rok 2016/2017

PD/13/2016
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti
na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu
příloha č. 2 – VZOR kalkulace nákladů
příloha č. 3 – Předávací protokol
příloha č. 4 – Předběžný úvazkový list
příloha č. 5 – Aktuální přehled platných režijních přirážek

PD/12/2016
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017

PD/11/2016
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2015/2016

PD/10/2016
Promoce absolventů bakalářského studia 2015/2016

PD/09/2016
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2016/2017

PD/08/2016
Čerpání řádné dovolení pro rok 2016

PD/07/2016   (nahrazuje PD/17/2012)
Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku externími zaměstnanci

PD/06/2016
Postup při udělování zápočtu za diplomovou a bakalářskou práci a při kontrole původnosti diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

PD/05/2016
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2016
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2016
Webové prezentace Fakulty technologické, UTB ve Zlíně.

PD/02/2016
Jednací řád Rady studijních programů Fakulty technologické UTB ve Zlíně

PD/01/2016
Jednací řád oborové rady v doktorském studium Fakulty technologické UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít