Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ovládání schůzky v MS Teams

Oprávnění účastníků schůzky

Účastníci schůzky mohou mít dva stavy

 • „Prezentující“ – toto je výchozí stav pro všechny přítomné. Prezentující může ve schůzce provádět všechny níže uvedené operace.
 • „Účastník“ – nemůže spustit nahrávání komunikace a vpouštět do komunikace hosty.

Schůzku je možné ovládat pomocí sady ikon v horní části okna, které se zobrazují v průběhu online schůzky. (pro toto zobrazení je potřeba v nastavení MS Teams mít zvoleno „Zapnout nové prostředí schůzek“ – doporučujeme.

Možnosti ovládání

 • Ikona kamery: zapnutí/vypnutí webové kamery
 • Ikona mikrofonu: ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu
 • obdélník se šipkou: zobrazení nabídky sdílení plochy
 • tři tečky: další možnosti schůzky
 • „bublina“: zobrazení chatu ve schůzce
 • symboly postav: zobrazení účastníků schůzky
 • červené tlačítko: odpojení od schůzky

Možnost sdílení plochy monitoru nebo aplikace účastníkům schůzky (Microsoft Whiteboard)

Po klepnutí na ikonu sdílení plochy se zobrazí výběr, co chcete sdílet.

Je možné sdílet

 • Celou plochu monitoru. Pokud máte více monitorů, můžete vybrat, který monitor chcete partnerům zobrazit.
 • Okno některé aplikace. Pak partneři vidí jen tuto aplikaci.
 • Prezentaci PowerPointu. Partneři pak prezentaci vidí a mohou jí listovat nezávisle na přednášejícím.
 • Tabuli. Při sdílení se spustí aplikace Microsoft Whiteboard a všichni účastníci schůzky na ni mohou kreslit. Je potřeba mít aplikaci na zařízeních nainstalovanou. Sdílení tabule není k dispozici u okamžitých adhoc schůzek.
 • Zvuk z počítače (pouze při sdílení z nainstalované aplikace, není k dispozici přes webové rozhraní)

 

Fakulty a součásti

Zavřít