UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

 • 10.6.2019 – bakalářské studium prezenční
 • 11.6.2019 – bakalářské studium kombinované
 • 12.6.2019 – navazující magisterské studium

Konkrétní harmonogram vám bude zavčasu zaslán mailem, abyste věděli, kdy nastane vaše hodina H a vteřina F.

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Studenty bakalářského oboru Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět. Okruhy otázek ve všem předmětům jsou ke stažení zde.

 • Povinné předměty:
  Chemie a technologie tuků a tenzidů
  Technologie výroby a hodnocení kosmetických prostředků
 • Volitelné předměty:
  Dermatologie
  Potravinářské technologie a biotechnologie

Stejně jako bakaláře, ani studenty magisterského oboru Technologie tuků, tenzidů a kosmetiky nemine obhajoba diplomové práce a potom dva povinné a jeden volitelný předmět. Jaké okruhy otázek jednotlivé předměty obsahují, najdete zde.

 • Povinné předměty:
  Chemie a technologie tuků, tenzidů a detergentů
  Chemie a technologie potravin
 • Volitelné předměty:
  Toxikologie potravin a kosmetiky
  Kosmetika a kosmetologie
Zavřít

Fakulty a součásti