UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

 • 12. – 14. 6. 2019 (bude upřesněno podle počtu studentů) – bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma
 • 3. – 5. 6. 2019 (bude upřesněno podle počtu studentů) navazující magisterské studium

Konkrétní harmonogram vyvěsíme na ústavní nástěnce ve 3. patře budovy U15, abyste věděli, kdy nastane vaše hodina H a vteřina F.

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Studenty bakalářského oboru Technologická zařízení čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva povinné předměty.

 • Povinné předměty:
  Mechanika a části strojů – okruhy otázek jsou ke stažení zde.
  Materiály a technologie – okruhy otázek najdete zde.

Stejně jako bakaláře, ani studenty navazujícího magisterského studia nemine obhajoba diplomové práce a potom dva povinné a jeden volitelný předmět. Předměty se liší v jednotlivých oborech:

Konstrukce technologických zařízení

 • Povinné předměty:
  Plastikářská technologie – okruhy otázek najdete zde (nové).
  Dimenzování a navrhování výrobků – okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Výrobní stroje a zařízení – okruhy otázek najdete zde.
  Formy – okruhy otázek najdete zde.

Výrobní inženýrství

 • Povinné předměty:
  Plastikářská technologie – okruhy otázek najdete zde (nové).
  Strojírenské materiály a technologie – okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Výrobní stroje a zařízení – okruhy otázek najdete zde.
  Technická příprava výroby – okruhy otázek najdete zde.

Řízení jakosti

 • Povinné předměty:
  Plastikářská technologie – okruhy otázek najdete zde (nové).
  Technická měření – okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Strojírenské materiály a technologie – okruhy otázek najdete zde.
  Metody řízení jakosti – okruhy otázek najdete zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti