Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Zoom – nástroj pro videokonference

Nástroj bez univerzitní podpory
Pro systém zoom není poskytována podpora
V souvislostí s aplikací zoom se objevily jisté nejasnosti ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Doporučujeme zhlédnout shrnutí od CESNET.

Zoom je nástroj umožňující vedení videokonferencí s řadou užitečných funkcí a bohatými možnostmi konfigurace

 • Maximum 300 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost „breakout rooms“ – oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními

 • konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut
 • konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu)

Přístup s licencí

Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí.

 • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us 
 • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
 • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost
 • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu

Návody (CESNET)

Fakulty a součásti

Zavřít