Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Navazující magisterské obory

CHEMIE POTRAVIN A BIOAKTIVNÍCH LÁTEK

Teď vám vyjmenujeme seznam všeho, k čemu se během studia tohoto navazujícího oboru dostanete. Takže: Chemické a technologické disciplíny s prohloubením znalostí v analýze a hodnocení potravin, farmakochemie, marketing, ekonomika výživy, molekulární genetika, potravinářská technologie a legislativa, chemie potravinových přísad a doplňků, chemie potravin, chemie přírodních heterocyklů, struktura molekul. To se dá, ne?

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Pokročilá laboratorní technika
 • Chemie přídatných látek a doplňků potravin
 • Supramolekulární chemie
 • Teorie a metody strukturní analýzy
 • Metody syntézy organických látek
 • Farmakochemie
 • Principy úchovy potravin
 • Chemie přírodních heterocyklů
 • Stabilizátory a emulgátory v potravinářství
 • Výroba alkoholických a nealkoholických nápojů
 • Legislativa a řízení jakosti v potravinářství

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • vedoucí, kontrolní a řídící funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu
 • výzkumná a vývojová pracoviště
 • velkoobchodní organizace
 • orgány státní správy a samosprávy
 • kontrolní orgány (EU)
 • obchodní činnosti zaměřené na potraviny a bioaktivní látky

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít