Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2017

Rok 2017

PD/19/2017
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2017/2018

PD/18/2017
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/17/2017
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2017/2018

PD/16/2017
Jednací řád Rad studijních programů na Fakultě technologické

PD/15/2017
Stipendium pro studenty doktorského studia uskutečňovaného na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

PD/14/2017
Přiznávání a výplata stipendií pro akademický rok 2017/2018 – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

PD/13/2017
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2017/2018                   

PD/12/2017
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č. 4 – Úvazkový list
Příloha č. 3 – Předávací protokol
Příloha č. 2 Vzor kalkulace
Příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu

PD/11/2017
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2017/2018

PD/10/2017
Hodnocení excelentních publikací

PD/09/2017
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2017/2018

PD/08/2017
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2016/2017

PD/07/2017
Promoce absolventů bakalářského studia 2016/2017

PD/06/2017
Rozdělení poplatků za studium studentům doktorských studijních programů v anglickém jazyce (nahrazuje PD/11/2010)

PD/05/2017
Doplnění hodnotících kritérií, pravidla rozdělení prostředků a řešení projektů IGA na Fakultě technologické

PD/04/2017
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky

PD/03/2017
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia
v akademickém roce 2016/2017 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2017
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2016/2017 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/01/2017
Čerpání řádné dovolené pro rok 2017

Fakulty a součásti

Zavřít