Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2019

PD/05/2019
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2019
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018//2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Fakulty a součásti

Zavřít