Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2019

PD/20/2019
Předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2019/2020

PD/18/2019
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2019/2020

PD/17/2019
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2019/2020

PD/16/2019
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/12/2019
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

PD/11/2019
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2019/2020

PD/10/2019
Promoce absolventů bakalářského studia 2018/2019

PD/09/2019
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2018/2019

PD/05/2019
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2019
Předkládání disertačních prací a přihlášek k obhajobě disertační práce

PD/02/2019
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018//2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/01/2019
Čerpání řádné dovolené pro rok 2019

Fakulty a součásti

Zavřít