Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozhodnutí děkana

Archiv 2019

RD/03/2019
Děkanské volno z důvodu konání „Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu Fakulty technologické pro akad. rok 2019/2020“

RD/02/2019
Děkanské volno z důvodu konání festivalu „Zažij vědu“

RD/01/2019
Děkanské volno z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít