Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ostatní orgány fakulty

Kolegium děkana

Děkan Fakulty technologické

Proděkani Fakulty technologické

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Asistent děkana | Podatelna FT TEL:+420 576 031 322 Mobil:+420 737 030 716 E-mail: dekanat@ft.utb.cz, podatelna@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Předseda Akademického senátu FT

Ředitelé ústavů Fakulty technologické

Zástupce studentské komory AS FT

  • Ing. Jan Ondrík

Zápisy z KD

Fakulty a součásti

Zavřít