Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové rady

Oborová rada Chemie a technologie materiálů

Oborová rada doktorského studijního programu:
Chemie a technologie materiálů (P 2808), oboru Chemie a technologie materiálů
(2808V009)

Interní členové

Předseda

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 411 E-mail: bednarik@utb.cz Kancelář:U1/411

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U1/232

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

TEL:+420 576 031 413 E-mail: klasek@utb.cz Kancelář:U15/420, U15/411 - tel: +420 576 031 431

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 221 E-mail: ruzickaj@utb.cz Kancelář:U1/412, U1/511 - tel: +420 576 031 511

Externí členové

Hlaváč Jan, prof. RNDr., Ph.D.

UP V OLOMOUCI, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc.

VŠCHT PRAHA, FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE ÚSTAV INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK

Kuta Antonín , doc. Ing., CSc.

VŠCHT PRAHA, ÚSTAV POLYMERŮ

Fakulty a součásti

Zavřít