UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

Zapojujeme se do nejrůznějších projektů financovaných Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, ale i soukromým sektorem. Díky účasti na těchto projektech udržujeme naše výzkumy na vysoké úrovni, pěstujeme kontakty s praxí i státní správou, následujeme trendy a mnohdy trendy sami pomáháme určovat.

V posledních letech jsme pracovali například na těchto projektech:

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Technologická agentura ČR: TE01020216 – Projekt Centra kompetence | 2012 – 2019 | Řešitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.)

Výzkum vlivu smykové a tahové reologie polymerních tavenin na stabilitu produkce meltblown nanovláken a fólií
Grantová agentura ČR: GA16-05886S | 2016 – 2018 | Řešitel: prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů
Grantová agentura ČR: GA17-05095S | 2017 – 2019 | Řešitel: doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory
Grantová agentura ČR: GA17-05318S | 2017 – 2019 |Hlavní řešitel: UK Praha, Řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách
Ministerstvo průmyslu a obchodu: FV10756 – program TRIO | 2016 – 2020 | Řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi polyanilin/bimetalové oxidy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR| 2017 – 2019 |  Řešitel: doc. Ing. Natalia Kazantseva, Ph.D.

Zavřít

Fakulty a součásti