Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské obory

TECHNOLOGIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

Touhle dobou jste už nejspíš pochopili, že polymery jsou svět, a že vy chcete ten svět vytvářet. Pokud se chcete stát polymerovým mágem, vládcem světa pryží a gum s nedozírnou mocí a uplatněním, je na místě prodloužit si studium ještě o kousek. Asi tak 4 roky. Doktorské studijní programy jsou vždy věnovány zejména vědeckému bádání a samostatnému výzkumu studenta. Ty z vás udělají technologicky orientovaného odborníka na cokoli, co má ve svém názvu “mer” (od monomeru po mercedes- haha). Vybavíme vás znalostmi pro exaktní popis zpracovatelských procesů a fyzikálních a chemických vlastností polymerních materiálů a produktů z nich získaných. Svou budoucnost objevíte ve všech organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů v plastikářském a gumárenském průmyslu a na ně navazujících segmentech, jako je spotřební, automobilový, elektrotechnický a jiný průmysl. Takže prostě všechny obory, v nichž vězí velký balík peněz.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Fyzika polymerů
 • Zpracovatelské inženýrství polymerů
 • Teorie technologických procesů
 • Makromolekulární chemie
 • Modelování polymerních procesů
 • Kompozitní materiály
 • Směsi polymerů
 • Biopolymery
 • Instrumentální metody v analýze a testování polymerů

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • řídící pracovník v oblasti výzkumu a vývoje, v průmyslové výrobě, či ve zpracovatelském průmyslu
 • ředitel pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
 • výrobní a technický ředitel v průmyslové výrobě
 • řídící pracovník v oblasti vzdělávání a na vysokých školách
 • vědecký, výzkumný a vývojový pracovník na vysokých školách a v chemických oborech
 • manažer/koordinátor vědeckých a vývojových projektů, nebo vývojového oddělení
 • vývojář simulačních softwarů
 • výroba pryžových a plastových výrobků
 • oblast pokročilých materiálů a výrobních technologií
 • chemie a chemický průmysl
 • výroba dopravních prostředků

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít