Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské obory

TECHNOLOGIE POTRAVIN

Opravdoví gastro srdcaři se nespokojí jen s inženýrem, pro ně totiž není slogan “Love food, love science” jen prázdnou frází, ale životní filozofií. Ti, co chtějí proniknout do tajů všech potravin, znát každou jejich molekulu a umět ovlivnit každý krok jejich zpracování, se hlásí na doktorské studium. Obor Technologie potravin zahrnuje oblast výroby a zpracování potravin, v níž rozvineme vaše poznatky biologických, chemických, inženýrských a ekonomických vědních disciplín. Naučíte se do hloubky všechna zákoutí z oblasti technologie výroby potravin, chemie a analýzy, biochemie, mikrobiologie i procesního inženýrství. Laboratoř se stane vaší kuchyní, plášť vaší zástěrou a až to všechno skončí, bude z vás potravinový vševědec.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Plánování experimentů a zpracování experimentálních dat
  • Trendy v biotechnologiích
  • Trendy v technologii výroby potravin rostlinného původ
  • Trendy v technologii výroby potravin živočišného původu
  • Trendy v technologii výroby tuků a tenzidů

Kde najdete po studiu uplatnění?

  • řídící funkce v potravinářském průmyslu
  • vývoj a výzkum potravinářských technologií
  • procesní inženýrství ve zpracování potravin
  • technologie výroby potravin

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít