Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny děkana

Archiv 2018

2Rok 2018

PD/21/2018
Hodnocení excelentních publikací
Příloha č.1 – Přehled oborů

PD/19/2018
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2018/2019

PD/18/2018
Zásady pro zpracování závěrečné zprávy projektu studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/17/2018
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/16/2018
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2018/2019

PD/15/2018
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2018/2019

PD/14/2018
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2018/2019

PD/13/2018
Promoce absolventů bakalářského studia 2017/2018

PD/12/2018
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2017/2018

PD/11/2018
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2018/2019

PD/09/2018
Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce

PD/08/2018
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu
Příloha č. 2 – VZOR kalkulace nákladů
Příloha č. 3 – Předávací protokol
Příloha č. 4 – Měsíční úvazkový list SV a DČ

PD/07/2018
Doplnění hodnotících kritérií, pravidla rozdělení prostředků a řešení projektů IGA na Fakultě technologické

PD/06/2018
Způsob vykazování výsledků vědy a výzkumu do systému OBD

PD/05/2018
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2018
Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2018 (nahrazen PD/21/2018 ze dne 26. 11. 2018)
Hodnocení excelentních publikací v roce 2017
příloha č. 1 – obor Engineering, Mechanical
příloha č. 2 – obor Environmental Sciences
příloha č. 3 – obor Food Science and Technology
příloha č. 4 – obor Chemistry, Multidisciplinary
příloha č. 5 – obor Polymer Science
příloha č. 6 – obor Materials Science, Multidisciplinary
příloha č. 7 – obor Materials Science, Biomaterials

PD/02/2018
Maximální počty kvalifikačních prací vedených jedním
vedoucím

PD/01/2018
Čerpání řádné dovolené pro rok 2018

Fakulty a součásti

Zavřít