UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

SVOČ

Přihlásit se

Začátkem září vám do schránky připutuje mail s bližšími informacemi o aktuálně vypsané Studentské vědecké a odborné činnosti, jejích termínech a podmínkách.

Zpravidla dělíme SVOČ na půdě naší fakulty do 3 sekcí, do kterých se můžete přihlásit:

  • Vědy o živé a neživé přírodě, zahrnující oblasti: Fyzikální chemie, Analytická chemie, Organická chemie, Fyzika, Biochemie, Mikrobiologie, Biologie (garant sekce doc. Humpolíček).
  • Technické vědy, zahrnující oblasti: Strojírenství, Technická chemie, Materiály a metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství (garant sekce Ing. Mrkvičková, Ph.D.).
  • Potravinářství,zahrnující oblasti: Suroviny pro potravinářství, Zpracování zemědělských produktů, Technologie potravin, Chemická, biochemická a mikrobiologická analýza potravin (garant sekce Ing. Šenkárová, Ph.D.).

Sekce nebudou členěny podle typu studia, chceme tím docílit propojení studentů v různých ročnících.

Součástí informačního emailu bude i přihlašovací formulář, který vyplněním a odesláním zpět na adresáta, potvrdíte. V přihlašovacím formuláři stručně shrnete základní náležitosti vašeho výzkumu.

Garanti pak z přihlášených účastníků vyberou pro každé téma 10 jednotlivců, kteří své téma budou prezentovat formou přednášky (20 minut + diskuze). Ostatní budou prezentovat formou posterů.

Komise vybere nejlepší prezentující i nejlepší postery a všichni budou i náležitě odměněni stipendii.

Zavřít

Fakulty a součásti