Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předměty

Předměty studijního oboru Chemie a technologie materiálů

Předměty pro doktorský studijní program P2808 Chemie a technologie materiálů
Subjects for Ph.D. Study Programme P2808 Chemistry and Materials Technology
Studijní obor 2808V009 Chemie a technologie materiálů
Study Course 2808V009 Chemistry and Materials Technology
Výběr předmětů probíhá dle čl. 36 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation 
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
Student choose at least 3 subjects:
CJV/DTAW
CJV/DTTP
Academic Writing (bez zk.) *)
Technical Presentation *)
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TUIOZP/TWM4DBiodegradabilita materiálů
Biodegradability of Materials
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TUIOZP/TWM4BBiotechnologie
Biotechnology
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
TUFMI/TWM4EElektrochemické metody studia vlastností materiálů
Materials Properties Study by Electrochemical Methods
prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.
TUFMI/TWM4RChemie a reologie koloidních disperzních soustav
Chemistry and Rheology of Dispersed Systems
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TUFMI/TWM4FMateriálová věda o površích a fázových rozhraních
Materials Science of Surfaces and Interfaces
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TUFMI/TWM4GMolekulové gely
Molecular Gels
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
TUVI/TWM4KNauka o kovových materiálech
Theory of Metal Materials
doc. Ing. Peter Pavol Monka, PhD. (hostující profesor)
TCPM/TWM4XOpticky a elektronicky aktivní materiály
Optically and Electronically Active Materials
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUFMI/TWM4VStruktura a vlastnosti tenkých vrstev
Structure and Properties of Film Layers
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TCPM/TWM4QTeorie technologických procesů
Theory of Technological Processes
prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
Student choose at least 1 subjects:
TUFMI/TWM4AFyzika, chemie a technologie pokročilých materiálů
Physics, Chemistry and Technology of Advanced Materials
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TCPM/TWM4Instrumentální metody v analýze a testování materiálů
Instrumental Methods in Analysis and Testing of materials
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUFMI/TWM4IInženýrská statistika
Engeneering Statistics
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TUTTTK/TWM4RKosmetologie
Cosmetology
doc. Ing. Rahula Janiš, CSc.
TUFMI/TWM4TNerovnovážná termodynamika a transportní procesy v chemii a technologii materiálů
Nonequilibrium of Thermodynamic and Transport Processes in Materials Chemistry and Technology
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TUCH/TWM4OOrganická chemie
Organic Chemistry
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
TUFMI/TWM4MSimulace a modelování procesů
Simulations and Prosess Modeling
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TUCH/TWM4STeorie a metody strukturní analýzy
Theory and Methods of Structural Analysis
doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
*) Předměty CJV/DTAW a CJV/DTTP dohromady tvoří 1 povinný předmět zapisovaný v Indiv. stud. plánu jako Jazyk anglický

Fakulty a součásti

Zavřít