Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum polymerních materiálů

Spolupráce

Náš ústav má k dispozici nejen moderní vybavení, ale také ty nejpovolanější lidi s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Pomocnou ruku vám můžeme nabídnout v těchto oblastech:

  • optimalizace a řešení problémů vznikajících při zpracování polymerních materiálů
  • testování biokompatibility, chemická a mikrobiologická analýza materiálů
  • reologické hodnocení polymerních materiálů, včetně pokročilých postupů (výtlačná a rotační reometrie)
  • měření povrchové a objemové stejnosměrné elektrické vodivosti, komplexní permeability a permitivity
  • stanovení reflexního koeficientu stínění proti elektromagnetickému záření
  • bioaktivní polymerní systémy
  • technologie biorozložitelných polymerů
  • antimikrobní úpravy materiálů

Fakulty a součásti

Zavřít