Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozhodnutí děkana

Archiv 2017

Rok 2017

RD/05/2017
Děkanské volno z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Fakulty technologické UTB ve Zlíně

RD/04/2017
Děkanské volno z důvodu konání „Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu Fakulty technologické pro akad.rok 2018/2018“ – pro studenty prezenčního studia

RD/03/2017
Vyhlášení děkanského volna z důvodu konání „Business Days“ a konání „XVII. krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvěte ve Zlínském kraji“

RD/02/2017
Vyhlášení děkanského volna z důvodu setkání Akademické obce FT s Vedením fakulty

RD/01/2017
Děkanské volno pro studenty 3. ročníku a studenty 4. rozvolněného ročníku prezenční formy bakalářského studia

Fakulty a součásti

Zavřít