Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ukončení studia

Šablony závěrečných prací

Nejen závěrečné práce ale i menší ročníkové, či seminární práce by měly být zpracovány do oficiálních šablon.

Zatímco u menších prací to není nezbytné, při vypracovávání bakalářských, diplomových i disertačních prací je to podmínka pro úspěšné odevzdání. Proto je lepší, když si na formát těchto šablon zvyknete dříve než později.

Jednotnému zpracování se věnuje Směrnice rektora /33/2019, „Pravidla pro zadávání bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti“ včetně jejich příloh, které si za dlouhých zimních večerů můžete pročíst.

Fakulty a součásti

Zavřít